Cirkadiánní cyklus

Střídání mezi spánkem a bděním představuje jeden z mnoha běžných procesů, které podléhají řízení cirkadiánním rytmem. Ale co to vlastně znamená a jak přesně funguje?
Image0
Image1

Biorytmy

V těle probíhá nepřetržitě řada různých procesů, každý s vlastním cyklem, který se pravidelně opakuje. Tyto cykly, označované jako biorytmy, mohou mít různou délku. Cirkadiánní rytmy jsou konkrétním typem biorytmů s cyklem odpovídajícím přibližně jednomu dni. Slovo „cirkadiánní“ vychází z latinských slov „circa“ – přibližně a „diem“ – den.

Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus má cyklus trvající zhruba jeden den. Přesněji řečeno, délka cirkadiánního rytmu je 24,2 hodiny, ale může kolísat mezi 23 až 25 hodinami. Tato odchylka od standardních 24 hodin je typická pro biologické systémy. Cirkadiánní rytmy, včetně těch ovlivňujících tělesnou teplotu, vylučování hormonů a spánkový cyklus, mají svůj vnitřní čas, který běží nezávisle na vnějším čase.

Centrální hodiny

Centrální hodiny, nacházející se v mozku v oblasti hypotalamu, jsou známé jako Suprachiasmatická jádra (SCN). Tyto malé párové orgány mají za úkol řídit a synchronizovat cirkadiánní rytmy v těle s časem v okolním prostředí. K tomu potřebují vnější signály, přičemž klíčový je signál světla. Centrální hodiny jsou propojeny s fotoreceptory na sítnici oka, které jsou citlivé na modrou část světelného spektra. Množství dopadajícího modrého světla ovlivňuje signál o aktuálním čase v okolí.

Js 32 foto blog

Aromaterapie

Je přírodní terapeutická metoda, využívající léčebných účinků vonných éterických olejů. Oleje jsou z rostlinných výtažků z farmaceutických rostlin, obsahující to nejlepší a nejúčinnější, co tyto rostliny nabízejí. Jsou to rostlinné esence pro udržení nebo zlepšení zdraví.

Celý článek »
Image0

Cirkadiánní cyklus

Střídání mezi spánkem a bděním představuje jeden z mnoha běžných procesů, které podléhají řízení cirkadiánním rytmem. Ale co to vlastně znamená a jak přesně funguje?

Celý článek »