4 WAU trenéři a 4 zásadní otázky

Na závěr miniseriálu o fitness centrech, funkčních tělocvičnách a přístupu trenérů jsme se rozhodli oslovit 4 trenéry z různých sportů a na různých úrovních, aby nám odpověděli na 4 otázky spojené s tímto tématem. Těchto trenérů si velice vážíme a s jejich odpověďmi souzníme. Kdyby každý trenér v republice smýšlel tak, jak smýšlejí tito trenéři, bylo by to zkrátka WAU!
Ah

Luboš Bílek

Jako trenér připravuje dva elitní české reprezentanty v dlouhém triatlonu, ale také světové hvězdy z Německa a Švýcarska. V roce 2021 byl Luboš Bílek navíc garantem metodické sekce ČTA. V roce 2022 byl zvolen Trenérem roku v triatlonu. Tento trenér světového formátu aktuálně žije v Hradci Králové.

1.Z čeho se podle Vás skládá ideální trénink a jak konkrétně vypadá ve sportu, kterému se věnujete?

Ideální trénink snad ani neexistuje. Ale pokud bych na to měl odpovědět: základem bude všeobecná příprava, v zimě běžky, posilování, protahování. K tomu samozřejmě naše triatlonové disciplíny – plavání, kolo, běh. Základem je obecná vytrvalost (kolem 90% celkového tréninkového objemu), intenzivní tréninky jsou vždy v menšině (max 10%).

2.Jak vnímáte kompenzační cvičení ve sportu?

V profi i hobby sportu jsou kompenzační cvičení velice důležitá. Vysoký tréninkový objem v tréninku triatlonu potřebuje stabilní celé tělo. 

3.Sbíráte dopředu informace o zdravotním stavu svých sportovců? Jaké konkrétně jsou pro Vás důležité a je možné je individuálně zohlednit Vašim sportovcům v tréninku? Pokud ano, jak konkrétně?

Pokud možno, snažím se každého ze svých sportovců poslat na sportovně medicinské vyšetření. Nejenom abychom dostali všechny tréninkové zóny, ale udělá se i zátěžové EKG, abychom se sportovcem měli nějakou částečnou jistotu, že může trénovat a jezdit na závody. 

4.Odlišuje se nějak Váš přístup v tréninku vůči juniorům a dospělým? Jak konkrétně?

U všech sportovců mám individuální přístup, ať už mladší nebo starší, ať už hobby nebo profi sportovec. Pro každého vymýšlím tréninkový plán tak, aby mu seděl co nejvíce s ohledem na jeho věk, výkonnost, rodinu, zaměstnaní. 

Lb
Lb2

Aleš Holubec

Aleš Holubec je bývalý profesionální volejbalista a bývalý reprezentační kapitán. Hrál 11 let v zahraničí, především ve Francii a také v Beligii. Momentálně coachuje 1.ligu v TJ Slavia Hradec Králové a vede dětský multisportovní kroužek pro děti StarKids..

1.Z čeho se podle Vás skládá ideální trénink a jak konkrétně vypadá ve sportu, kterému se věnujete?

Ideální trénink z mého pohledu neexistuje. Každá tréninková jednotka má svá specifika podle období v jakém se nacházíme. Důležitou roli pro mě také hraje komunikace s hráči a přizpůsobení tréninku zdravotnímu stavu, únavě a psychickému rozpoložení.
Pokud bych měl zjednodušeně popsat tréninkovou jednotku zaměřenou na taktické a technické dovednosti ve volejbale, vypadala by takto. Aktivní rozcvičení ve formě mobilizace, stabilizační cviky, prevence nejčastěji zatěžovaných partií a koordinace. Samotný volejbal pak zahajujeme technicky méně náročnými cviky, postupně přecházíme do výskoku a zakončujeme kolektivní souhrou. Závěrečný strečink nechávám na individuálních pocitech.

2.Jak vnímáte kompenzační cvičení ve sportu?

Je pro mě důležitou součástí kondičního tréninku. Kompenzační cvičení se snažím zařazovat do každé tréninkové jednotky.

3.Sbíráte dopředu informace o zdravotním stavu svých sportovců? Jaké konkrétně jsou pro Vás důležité a je možné je individuálně zohlednit Vašim sportovcům v tréninku? Pokud ano, jak konkrétně?

Ano sbírám. Je pro mě důležitě, aby hráč podával maximální výkon bez zdravotního omezení. Snažím se to v tréninku zohlednit, ale v počtu dvou trenérů na dvanáct hráčů je takřka neřešitelné zaměřit se ze zdravotního důvodu na individuální práci s jednotlivcem. Na top úrovni přeberou odpovědnost za hráče kluboví kondiční trenéři, či fyzioterapeuti. U nás je to o doporučení a individuální odpovědnosti hráče.

4.Odlišuje se nějak Váš přístup v tréninku vůči juniorům a dospělým? Jak konkrétně?

U dospělých pouze kontroluji správnost provedení, jelikož mají z velké části techniku cviků zvládnutou. Také je to více o drilu. U juniorů kladu důraz na učení správné techniky a postupnou náročnost cviků. Tvořím jim správné pohybové návyky a vztah ke sportu.

Ah
96757788_10157373363303247_3780574172653027328_n

Oldřich Šmída

Již několik let působí jako trenér fotbalu mládeže ve Lhotě pod Libčany. Olda se trénování fotbalu věnuje z vlastní vůle bez nároku na finanční odměnu a za to si ho velice vážíme. Nedílnou součástí života celé rodiny jsou různé sporty, především jeho dětí.

1.Z čeho se podle Vás skládá ideální trénink a jak konkrétně vypadá ve sportu, kterému se věnujete?

Ideální trénink začíná zahřátím a lehkým dynamickým protažením nejvíce namáhaných svalů. Potom nácvik herních situací a dovedností. Poté vloženou částí se silovým nebo vytrvalostním tréninkem. Vše prostřídáno vlastní hrou minimálně s 1/3 celkového času. Na závěr protažení a kompenzační cvičení.

2.Jak vnímáte kompenzační cvičení ve sportu?

Kompenzační cvičení je velmi důležité a pokládám o za nedílnou součást po trénincích i zápasech.

3.Sbíráte dopředu informace o zdravotním stavu svých sportovců? Jaké konkrétně jsou pro Vás důležité a je možné je individuálně zohlednit Vašim sportovcům v tréninku? Pokud ano, jak konkrétně?

Aktivně informace o zdravotním stavu nesbírám, ale rodiče mi jej často sdělují a snažím se to při tréninku zohlednit. Děti si pak intenzitu často řídí sami. Myslím, že do určité míry lze zdravotní stav zohlednit, např. snížením intenzity, vynecháním nebo zlehčením vytrvalostního tréninku. Při nácviku situací hráče zapojuji do situace např. jako nahrávače nebo rozehrávače situace.

4.Odlišuje se nějak Váš přístup v tréninku vůči juniorům a dospělým? Jak konkrétně?

Nemám zkušenost s dospělými, ale každá mládežnická kategorie potřebuje specifický přístup. Děti mají různou úroveň vyspělosti herní, sociální, výkonnostní. S každou kategorií se musí pracovat odlišně.

Srpen (8)
Img_2301

Honza Kulhánek

Honza již několikátým rokem působí u nás v JSFYZIO a moc si vážíme jeho práce. Mimo jiné je i trenérem mladých neslyšících hokejistů.

1.Z čeho se podle Vás skládá ideální trénink a jak konkrétně vypadá ve sportu, kterému se věnujete?

Za mě by měl mít ideální trénink Warm up v podobě bráničního dýchání, aby se bránice “probudila” a následně sestava ve vývojových pozicích navazujících na sebe, aby se tělo dostatečně prokrvilo, zapojil se střed těla a nastartovaly kognitivní funkce. Potom následuje hlavní část, kde se s klientem (sportovcem) věnuji pohybovým návykům, které dělá opakovaně ať už v daném sportu nebo během dne s tím že se snažíme co nejvíce o kvalitní fyziologický pohyb se zapojením středu těla. V další části se věnujeme kompenzaci, která je důležitá v každém sportu ale i u běžné populace popř. kompenzační cvičení po úrazu či operaci.

2.Jak vnímáte kompenzační cvičení ve sportu?

Jak už bylo řečeno, kompenzační cvičení ve sportu je hrozně důležité aby se předešlo jednostrannému přetížení, které často vede k bolestem nebo dokonce úrazu.

3.Sbíráte dopředu informace o zdravotním stavu svých sportovců? Jaké konkrétně jsou pro Vás důležité a je možné je individuálně zohlednit Vašim sportovcům v tréninku? Pokud ano, jak konkrétně?

Určitě ano! Na první návštěvě zaznamenáme v anamnéze MFK systému všechny úrazy, operace, ortopedické úrazy atd. Řekl bych že zásadní informace pro mě je pokud měl sportovec někdy nějaký úraz (operaci), strukturální vadu (skoliózu) nebo chybu ve vývoji popř. blokádu. Pokud ano, potom tréninkovou jednotku přizpůsobím danému problému. Např. se sportovcem po operaci kolene se budu soustředit na posílení svalů na noze, stabilitu kolene, centraci kyčelního kloubu, ale i protažení svalů a posílení středu těla.

4.Odlišuje se nějak Váš přístup v tréninku vůči juniorům a dospělým? Jak konkrétně?

Ano odlišuje, protože u juniorů můžete do velké míry změnit a poupravit pohybové návyky. Navíc je u nich vidět o dost rychlejší reakce na cvičení. Doslova se vám mění před očima. Kdežto u dospělého je to na delší dobu, protože už neroste a nějaký ten pátek má postavení těla a pohybové návyky zakořeněny hluboko v hlavě.

Image2
Image3
Image0
Image4
Img_7663

Kapacita naplněna

Vážení klienti,

vzhledem k velkému zájmu o naše služby jsme dosáhli maximální kapacity a do konce srpna 2024 nebudeme schopni přijímat nové klienty na individuální fyzioterapii. Děkujeme vám za vaše pochopení.

Celý článek »
Js 32 foto blog

Magnesium

Magnesium se běžně účastní více než 300 enzymatických reakcí. Magnesium ovlivňuje metabolismus, tvorbu neurotransmiterů, produkci hormonů a antioxidační aktivitu. Jeho nedostatek může způsobit problémy ve funkci enzymů, což se může projevit různými zdravotními obtížemi, jak akutními, tak chronickými.

Celý článek »