Bc. Petra Nálevková Žilková

Absolventka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Dřívější zaměstnání:
Dětská léčebna Vesna, Jánské Lázně
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Nynější zaměstnání:
Sportklinik s.r.o., Dříteč
Externí spolupráce s JS-FYZIOPOINT (vedení kurzů Zdravá napřímená záda)

Kurzy:

 • Posilování a strečink ve fyzioterapii (I,II,III), Rehaton, Praha
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu, Rehalab Academy, Praha
 • Kineziotaping, Pardubice
 • DNS Sportovní kurz část „I“, Rehabilitation Prague school
 • DNS Sportovní kurz část „II“, Rehabilitation Prague school
 • DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu
 • DNS Sportovní kurz část „III“, Rehabilitation Prague school

POUŽÍVANÉ METODY
Při fyzioterapii používám následující metody
• Metoda Ludmily Mojžíšové
• Techniky měkkých tkání
• Mobilizace páteře a periferních kloubů
• Akrální koaktivační terapie (ACT) dle Palaščákové Špringrové
• Cvičení s velkým míčem a overballem
• Cvičení s Flexi-barem
• Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Petra Kubejová

Fyzioterapeut

 • odborná konzultace a posouzení psychomotorického vývoje dítěte od 0 do 3 let
 • návrh terapie a zácvik správné manipulace a handlingu dítěte

Individuální dětská fyzioterapie

Vzdělání:

 • kurz Vojtovy reflexní terapie v RL Corpus v Olomouci
 • kurz Akrální koaktivační terapie v pediatrii

Zkušenosti:

Jsem maminka 3 dětí :), 10let praxe na dětské rehabilitaci FN HK (děti nedonošené, neurologicky nemocné apod.), 15 let praxe v rehabilitaci dětí s tělesným a kombinovaným postižením.

© 2021 All rights Reserved