Neurolymfatické body aneb body trojího účinku

Body trojího účinku = neurovaskulární a neurolymfatické body; jde o systém bodů a míst na těle, jejichž dotekem na­vozujeme harmonii v organismu. Pozor! Nejedná se o akupunkturní body.
567a3896

Proč trojího účinku?

Protože mají účinky nejen tělesné, ale i emoční a mentální. Současně pracují ve více rovinách.

Ve 30. letech minulého století udě­lal dr. Frank Chapman unikátní objev. Objevil neurolymfatické neboli Chapmanovy reflexy. Metodou pokusu a omylu zkoumal tělo, mapoval reflexní body a zóny na něm a zkoumal jejich reflexní účinky na orgány a žlázy. Zjistil, že třením a dotykem těchto míst dochází k aktivaci lymfatických cév pří­slušných orgánů a žláz a tím k odplave­ní metabolických odpadních produktů, čímž se výrazně zlepšil jejich stav a po­sílila jejich funkce. Byl to unikátní objev pro vědeckou komunitu, ale používal se velmi málo.

v 60. letech minulého století tuto Chapmanovu mapu reflexů znovu objevil chiropraktik dr. Goodheart, který zkoumal, jestli je nějaké spojení mezi reflexy, svaly, orgány a meridiány čínské akupunktury. Mnohými pokusy opět ověřoval tato spojení a celou mapu doplnil. Zajímavé bylo především pro­pojení vztahů „východní“ a „západní“ medicíny.

V roce 1973 vydal dr. Thie učebnici Touch for Health, v níž byla práce s body a jejich užití popsána a byla tak předána široké veřejnosti. Od té doby je technika používání neurolymfatických a neuro-vaskulárních bodů rozvíjena, u nás však není známá. Využívá se v oblastech medicíny, chiropraxe, masáží, psycholo­gie, kineziologie i ve wellness centrech.

Body celkově harmonizují a vyrovná­vají systém tělo – energetika – psychi­ka, jsou tedy výbornou harmonizačně-vitalizační metodou, neboť je to systém „vypouštěcích“ a „napouštěcích“ bodů.

Metodu lze využít v profesionální péči o klienty i při každodenní péči o sebe a své blízké. Je nenáročná na podmínky a snadno využitelná i v domá­cím prostředí. v případě zájmu klienta o spolupráci je možné ho aktivně zapojit do péče o sebe sama. 

Body se dají využít samostatně nebo v kombinaci s jiným typem masáže či jiné terapie. Terapie se použitím bodů zefektivňují, jejich účinky jsou mnohem rychlejší, hlubší a trvalejší. Body je možné využít v klasické rehabilitaci při povolování svalů před odblokováním, v terapiích používajících akupunkturní systém i při odstraňování nepříjemných psychických stavů.

Při této metodě dochází k aktivaci orgánů nebo se navozuje hluboká rela­xace po výkonu či při stresech. Dochází ke zřetelnému uvolnění svalů – lze zacílit nejen na jednotlivé svaly, ale i ne­specificky na svaly celého těla. Metoda podporuje detoxikaci, pomocí bodů lze dělat doplňkovou diagnostiku, body propojují znalosti východní medicíny s klasickými terapiemi pracujícími se svaly a orgány. Pomocí bodů se snáze dostáváme k řešení problémů klientů při využití minimální fyzické námahy. Výrazné úspěchy máme při bolestivých stavech zad, odstraňování bolestí hlavy a migrén, bolestí ramen a kolen, brnění rukou, nevolnostech a zklidnění či harmonizaci autonomního nervového systému.

Zdroj: Odborný časopis FLORENCE – RNDr. Jana Daňková

567a3834
567a4156
Js 32 foto blog

Bez bolesti k dospělosti

Fyzioterapeutka Jana Slusarčuková s týmem JSfyzio není na stránkách Quartieru žádným nováčkem, přesto se její pracovní život novinkami jen hemží. V tandemu s pedagožkou Šárkou Chvojkovou v létě rozjela dlouho připravovaný projekt s názvem UdržSe . Ten se zaměřuje na děti, jeho cílem je naučit pedagogy a rodiče umění zdravého dětského pohybu. Jejich mise je jasná: omezit do budoucna ambulance plné dětí s vadným držením těla nebo asymetriemi. Provést je zkrátka bez bolesti až k dospělosti. „Protože nejlepší léčba je prevence,“ říkají.

Celý článek »